top of page

Vår fiberkabel

Om du har några frågor eller funderingar ska du inte tveka att kontakta oss.

Allmänt

Det är viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. I dag gör vi allt mer via nätet. Vi utbildar oss på distans, vi gör våra bankärenden och inköp, vi kommunicerar, umgås och roar oss. Nya användningsområden kommer hela tiden. Vi vet inte hur morgondagen ser ut. Det enda vi kan vara säkra på är att tjänsteutbudet via nätet kommer att öka och bli viktigare för varje dag som går.

Inom ett antal år kommer Telia att plocka bort sina luftledningar och olönsamma kopparledningar som är nedgrävda. En av konsekvenserna blir att du inte längre kommer att ha tillgång till din fasta telefon.

5G är det många som väntar på, men det kan endast räknas som ett komplement till fast uppkoppling. Dyrare, inte lika snabbt och inte lika stabilt.

För att fortsättningsvis hålla landsbygden levande och attraktiv och kunna utföra sådant som vi idag ser som självklart - att kunna ringa via en fast telefon och koppla upp sin dator mot Internet, krävs ett gemensamt engagemang, arbete och investeringar.

Fiberkabelns fördelar

 

Fiberoptikens fördelar är uppenbara, trådlösa nät ger inte alls samma möjligheter. Eftersom informationen i fiberoptiska kablar överförs via ljussignaler är det oerhört driftsäkert och mycket okänsligt för störningar. Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet påverkas den inte alls av åska. Ledningen är nedgrävd och väl skyddad från andra oväder och skaderisker.

Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan utan problem samtidigt användas för både telefon, tv och Internet. Du som vill koppla in en HDTV kan även göra detta via fiber utan problem.

Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny kabel blåses in med tryckluft. Skulle det i framtiden komma tjänster som behöver ännu större överföringshastigheter är det endast utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas ut.

Du behåller ditt gamla telefonnummer även om du byter till fiberuppkoppling. Du måste inte ha en dator för att ha nytta av fibernätet, det går lika bra att använda nätet enbart för telefon och/eller TV.

Genom en fiberledning har du även möjlighet att koppla in larm och övervakning via webbkamera av exempelvis din bostad. I vissa delar av landet håller redan en del kommuner på med fjärrsjukvård via webbteve.

Med IP-telefoni ringer du både billigare och säkrare än via traditionella ledningar. För att telefon med mera ska fungera, krävs dock el- eller batteriförsörjning.

Områdeskarta

bottom of page