top of page

Bli Medlem

Beräknat kostnad för anslutning

De som vill ha en ny anslutning får betala den aktuella kostnaden för framgrävning, inblåsning och anslutning till fastigheten. Tyvärr blir kostnaden mycket högre än vad medlemmar betalade när alla grävdes in samtidigt, och blir beroende på hur långt man är från närmaste kopplingsskåp, m.m.

Vänligen kontakta områdesansvariga och vi kan ta fram en offert.

Efter det att fibern är ansluten, har Telia fyra tillfällen om året för nya inkopplingar; februari, maj, augusti resp. november och anmälan måste ske senast 31 december, 31 mars, 30 juni respektive 30 september.

Anslutningsavtalet (se Blanketter) skickas till

Varaslättens Bredband, Gradgatan 2, 534 50 VARA.

Föreningsavgifter

Bankgiro nr: 736-2601

Obs: Serviceavgiften dras en gång per år och ersätter de gamla föreningars adm. avgifter som tidigare fakturerades lite olika.

bottom of page