top of page
  • mark

Ny fiberförening – sammanslagning av sex föreningar i Vara.

För en levande och attraktiv landsbygd

Det är viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. I dag gör vi allt mer via nätet. Vi utbildar oss på distans, vi gör våra bankärenden och inköp, vi kommunicerar, umgås och roar oss. Nya användningsområden kommer hela tiden. Vi vet inte hur morgondagen ser ut. Det enda vi kan vara säkra på är att tjänsteutbudet via nätet kommer att öka och bli viktigare för varje dag som går.


Sex fd. fiberföreningar i Vara kommun har gått samman och heter fr.o.m. 23 november -21 Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening.

Syftet var att samordna upphandling och administration samt att det blev svårt att rekrytera nya ideellt arbetande styrelsemedlemmar till respektive förening.

Det finns hemsida, Facebooksida samt e-post till nya föreningen.

• Hemsida varaslattensbredband.se

• Facebook facebook.com/varaslattensbredband

• E-post styrelsen@varaslattensbredband.se

ekonomi@varaslattensbredband.se


Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening nya styrelse

Ordförande Tomas Ljungsberg, tel. 070 – 693 68 94 Sekreterare Christian Landquist, tel. 070 – 282 47 27 Kassör Jarl Svantesson, tel. 070 – 631 26 35 Ledamot Thore Svensson, tel. 070 – 583 55 84 Ledamot Jonas Eriksson, tel. 070 – 785 99 20 Ledamot Carl Lundmark, tel. 070 – 634 26 71 Ledamot Andréas Nilsson, tel. 070 – 690 69 95

94 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Enligt föreningsstämman beslutades det att bredbandskostnaden ska höjas from fakturautskick den 1/6-23 till 369,00/mån (period juli-sept. -23).

Vi har fått information nu under förmiddagen att vår stamnät har blivit avgrävd i Vedum-området och många medlemmar är därför utan bredband i Vedum, Arentorp och Ryda. Tekniker från Kvänums energi ska

Här kommer lite information & kallelse till årsstämma från Varaslättens bredband. (Se bifogade filer)

bottom of page